Page 1 of 1

FAQ: Hvordan skiftes fra engelske til danske ugedage ?

Posted: Thu Aug 24, 2006 1:33 pm
by ot2sen
Når du har installeret en ny sprogpakke f.eks. dansk, så skal du også huske at skifte indstilling for 'locale'.

Gå ind i administrationen og til: Site->Global Configuration->Faneblad 'Locale'

Der skal 'Country Locale' indstilles til dansk. Dette afhænger af det pågældende webhotel, men oftest vil en af nedenstående virke:

da_DK.ISO8859-1
da_DK.UTF-8
da_DK
da-DK
da