Page 1 of 1

Drift og vedlikehold av hjemmeside

Posted: Fri Nov 02, 2018 1:04 pm
by ranja
RocksportBooking trenger en person til å drifte og vedlikeholde hjemmesiden (Joomla 3). Dette innebærer å besørge at oppdateringer av Joomla- og pluginversjoner finner sted så snart disse er tilgjengelige, samt å kunne håndtere eventuelle problemer som måtte oppstå i forbindelse med dette. Overføring fra http til https er klargjort fra webhotellet sin side, men ikke gjennomført av hjemmesideeier ennå. Bistand i forbindelse med dette hadde også vært flott. Hjemmesideeier oppdaterer artikkelinnhold selv, men har liten kompetanse utover dette. Det er ønskelig å inngå en avtale som går over tid. Referanser er påkrevd.

Jeg har satt inn denne "stillingsannonsen" på vegne av Rocksport Booking etter avtale, da det er meg som fratrer vervet og derfor forsøker å bidra til å finne noen som kan ta over etter meg.

Svarfrist: 01.01.2019.

[LØST] Re: Drift og vedlikehold av hjemmeside

Posted: Fri Nov 23, 2018 3:13 pm
by ranja
Takk for all respons! Stillingen er nå besatt.