Page 1 of 1

Hjälp att bygga en sida/portal för försäljning av mediafiler

Posted: Sun Jan 20, 2013 9:28 pm
by Red_Delicious
Uppgift
Hjälp att bygga en sida för försäljning av mediafiler. Jag har påbörjat uppbyggandet av sidan men kunskaperna/tid att förvärva dem- räcker inte till. Sidan kommer att vara en självförsörjande sida där användare kan lägga upp filer till försäljning typ ex Filehill.

Förväntningar av leverantören
Mycket Goda kunskaper i Joomla, betallösningar, diskretion, proffessionellt förhållningssätt-sidan kommer att innehålla vuxenmaterial. Referenser kommer att tas. Du finns i Västra Götaland.

Tidsplan och förväntad arbetsmängd
Sidan ska inte vara klar en speciell datum då kvalitet och stabilitet är viktigt. Viktigt med rätt person.
Finns möjlighet till fortsatt kontinuerligt samarbete om allt klaffar. Innehar inte skattsedel ännu men det är en del av planen. Önskar även full kontroll på arbetet varav jag själv tänkt att närvara. Detta även för att jag ska kunna underhålla sidan fortsättningsvist. Uppskattad tidsåtgång för en erfaren ca 10-30 h.

Kontaktinfo för ytterligare information
Svar via dianadianadiana@hotmail.com