Page 1 of 1

Hjälp med uppgradering av hackad sida

Posted: Wed May 01, 2013 6:37 pm
by Havet
Behöver hjälp med uppstädning av hackad sida samt uppgradering av densamma till nyaste version.
Sidan är i dag 1.5.15, ersättning erhålls.