Page 1 of 1

Joomla hjälp till företag under expansion

Posted: Thu Jan 02, 2014 5:18 pm
by danny011
Hej

Önskar hjälp av någon duktig på Joomla att exportera befintlig butik, med lager, produkter, kunder, ja ALLT. Till en Joomla plattform. Därefter bygga ut plattformen med nya funktioner vi behöver.

Ersättning endast till företag, mellan 10.000 - 50.000:- kan vara tänkbart.

Skicka PM för vidare diskussion.