Page 1 of 1

Hjälp med komponent

Posted: Fri Jan 24, 2014 7:51 pm
by radgz
Jag har en webbsida vars komponent gör att flera länkar har samma innehåll som hemsidan, och som jag har förstått så är krävs det en hel del kunskap för att åtgärda det. Skicka gärna ett pm för mer info!