Page 1 of 1

Söker partner eller hjälp per projekt

Posted: Wed Mar 23, 2016 5:07 pm
by icebear
Söker partner eller hjälp per projekt
Har redan kunder och kommer att få fler.
Har begränsad kunskap ang Joomla, och har inte tid att hinna med.

Goda kunskaper i Joomla samt självgående.

Ersättning per projekt om vi inte ingår i ett tills-vidare-avtal.

Kontaktinfo
Svar via PM eller svar till smetreco@gmail.com