Page 1 of 1

Skapande, hjälpande, rådgivande i projekt att skapa webplats med databaskoppling

Posted: Wed Apr 19, 2017 7:24 am
by LarsLundsten
Uppgift
Jag söker någon som kan vara behjälplig med att skapa en webbplats med bilder och loginfunktion för att använda en databas. Behörigheter hämtas från databasen som sätts upp av annan projektmedlem. DB kopplingar m.m. tillhandahålls.

Förväntningar av leverantören
Göra, stötta, rådgivning, viss utbildning för att jag skall kunna underhålla platsen

Tidsplan och förväntad arbetsmängd
Under hösten 2017, tester november december och driftsättning januari. Ideell förening med begränsad ekonomi ersättning någonstans mellan 1000-5000 kr. Räknar inte med att det är ett heltidsarbete utan mer ett hobbyprojekt.

Kontaktinfo för ytterligare information
Svar till lars.lundsten@gmail.com