สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ม.ธรรมศาสตร์

Locked
bulakorn
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 22
Joined: Fri Dec 01, 2006 9:58 am

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ม.ธรรมศาสตร์

Post by bulakorn » Fri Mar 16, 2007 3:04 pm

http://www.gvc.tu.ac.th  สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ก่อตั้งโดย อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร
    ประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัคร (มีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร)
    ปริญญาโท ชนบทศึกษาและการพัฒนา (เรียนวันเสาร์ อาทิตย์)
Last edited by bulakorn on Fri Mar 16, 2007 3:14 pm, edited 1 time in total.

Locked

Return to “โชว์เว็บไซต์ของคุณที่สร้างด้วยจูมล่า”