Page 1 of 1

สวัสดีครับ ผมติดตั้ง flexicontent_v2.1.3 บน joomla 3 ไม่ได้

Posted: Fri Sep 19, 2014 6:21 am
by parinyana
สวัสดีครับ
ผมจำลองเซิฟเวอร์ใว้ที่เครื่อง ใช้ xampp ติดตั้ง joomla 3
แต่ผมติดตั้ง flexicontent_v2.1.3 บน joomla 3 ไม่ได้
ระบบแจ้ง ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์

Re: สวัสดีครับ ผมติดตั้ง flexicontent_v2.1.3 บน joomla 3 ไม่

Posted: Mon Oct 27, 2014 9:05 am
by oomartwebdes
เอ่อ มีรูปให้ดูไหมครับ? หรือข้อความ error ขึ้นว่ายังไงครับ ???