ปกป้องหน้า administrator ของ joomla ด้วย ksecure

neo2014
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 1
Joined: Fri Nov 28, 2014 4:29 pm

ปกป้องหน้า administrator ของ joomla ด้วย ksecure

Postby neo2014 » Fri Nov 28, 2014 4:33 pm

ksecure Plug-in ตัวนี้ใช้ง่าย และช่วยให้ Website ที่สร้างด้วย Joomla ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่การใช้งานนั้นต้องรอบคอบครับ

Return to “คอมโพเน้นท์ โมดูล ปลักอิน ต่างๆ ที่ติดตั”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests