Page 1 of 1

Prelazak na verziju 3.8.4

Posted: Tue Jan 30, 2018 5:38 pm
by novii025
Izašla je verzija 3.8.4 i preporuka je da se na nju pređe jer ima nekih bitinijih unapređenja vezanih za bezbednost. Naravno pre početka trebate napraviti bekup sajta.

Evo spisak šta je menjano:

- SQLi vulnerability in Hathor postinstall message

- XSS vulnerability in Uri class

- XSS vulnerability in com_fields

-XSS vulnerability in module chromes