Hjelp oss å hjelpe deg

Viktig informasjon
Post Reply
User avatar
sone12
Joomla! Champion
Joomla! Champion
Posts: 5440
Joined: Wed Oct 11, 2006 1:12 pm
Location: Kristiansand, Norway
Contact:

Hjelp oss å hjelpe deg

Post by sone12 » Tue Oct 07, 2014 6:46 am

Noen ganger kan man syntes at det er frustrerende å ikke få utfyllende svar på sine spørsmål i forumet. Ofte kan det være like frustrerende for dem som prøver å hjelpe å ikke ha nok informasjon til å kunne gi fornuftige svar og hjelp.

Noe som kan være til stor hjelp for dem som prøver å hjelpe deg, er om de får noen opplysninger om din Joomla! innstallasjon, database/server innstillinger samt eventuelle error meldinger. Det finnes derfor et hjelpe middel for deg når du skal post ditt spørsmål.

Last ned/Innstaler JTS POST
1. Last ned filen her: https://github.com/ForumPostAssistant/FPA/zipball/en-GB
2. Pakk ut .zip filen. Inni mappen og last opp filen fpa-en.php til rot av din Joomla installasjon
3. Scriptet kjøres ved at du går inn på http://www.mittnavn.no/fpa-en.php

Hvordan bruke JTS POST
1. Klikk på "Show the Forum Post Assistant"
4. Du vil nå få opp en tekstblokk som inneholder en del informasjon. Teksten som ligger i feltet "FORUM POST ASSISTANT POST DETAIL" skal du kopiere.
5. Lim inn teksten i posten du har opprettet på forumet.

Tips: I mappen Documentation medfølger filen FPA First Time User.pdf. Dette er en grei bruksanvisning for hvordan programmet brukes.

VIKTIG!! Av sikkerhetsmessige årsaker, slett fpa-en.php umiddelbart etter at du har utført punkt 4.

Her er et eksempel på hvordan resultatet kan bli i posten din:
Forum Post Assistant (v1.4.8 (koine)) : 19th February 2019 wrote:
Basic Environment :: wrote:Joomla! Instance :: Joomla! 4.0.0-dev-Development (Amani) 31-March-2017
Joomla! Configured :: Yes | Writable (644) | Owner: --protected-- . (uid: 1/gid: 1) | Group: --protected-- (gid: 1) | Valid For: 4.0
Configuration Options :: Offline: false | SEF: true | SEF Suffix: false | SEF ReWrite: false | .htaccess/web.config: No | GZip: false | Cache: false | CacheTime: 15 | CacheHandler: file | CachePlatformPrefix: false | FTP Layer: false | Proxy: false | LiveSite: | Session lifetime: 15 | Session handler: database | Shared sessions: false | SSL: 0 | Error Reporting: default | Site Debug: false | Language Debug: false | Default Access: 1 | Unicode Slugs: false | dbConnection Type: mysqli | PHP Supports J! 4.0.0-dev: Yes | Database Supports J! 4.0.0-dev: Yes | Database Credentials Present: Yes |

Host Configuration :: OS: Linux | OS Version: 4.9.0-8-amd64 | Technology: x86_64 | Web Server: Apache/2.4.25 | Encoding: gzip, deflate | Doc Root: --protected-- | System TMP Writable: Yes | Free Disk Space : 4031.95 GiB |

PHP Configuration :: Version: 7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69 | PHP API: cgi-fcgi | Session Path Writable: Yes | Display Errors: | Error Reporting: 22519 | Log Errors To: | Last Known Error: | Register Globals: | Magic Quotes: | Safe Mode: | Open Base: /home/:/tmp/:/usr/lib/php5/:/usr/share/php:/usr/local/php5-suphp/:/usr/bin/:/usr/local/bin/:/bin/:/dev/urandom | Uploads: 1 | Max. Upload Size: 128M | Max. POST Size: 128M | Max. Input Time: 60 | Max. Execution Time: 60 | Memory Limit: 129M

Database Configuration :: Version: 5.5.5-10.3.12-MariaDB-1:10.3.12+maria~stretch-log (Client:mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $) | Host: --protected-- (--protected--) | default Collation: latin1_swedish_ci (default Character Set: latin1) | Database Size: 6.00 MiB | #of Tables:  99
Detailed Environment :: wrote:PHP Extensions :: Core (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | date (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | libxml (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | openssl (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | pcre (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | zlib (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | filter (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | hash (1.0) | pcntl (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | Reflection (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | SPL (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | sodium (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | session (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | standard (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | uwsgi (2.0.14-debian) | mysqlnd (mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $) | PDO (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | xml (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | bcmath (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | bz2 (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | calendar (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | ctype (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | curl (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | dba (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | dom (20031129) | mbstring (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | fileinfo (1.0.5) | ftp (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | gd (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | geoip (1.1.1) | gettext (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | iconv (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | imagick (3.4.3) | imap (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | intl (1.1.0) | json (1.6.0) | exif (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | mongodb (1.5.3) | mysqli (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | OAuth (2.0.2) | odbc (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | pdo_dblib (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | pdo_mysql (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | PDO_ODBC (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | pdo_pgsql (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | pdo_sqlite (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | pgsql (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | Phar (2.0.2) | phplimiter (1.1.0) | posix (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | pspell (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | readline (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | recode (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | shmop (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | SimpleXML (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | soap (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | sockets (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | sqlite3 (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | sysvmsg (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | sysvsem (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | sysvshm (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | tidy (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | tokenizer (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | wddx (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | xmlreader (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | xmlrpc (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | xmlwriter (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | xsl (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | zip (1.15.4) | Zend OPcache (7.2.14-1+0~20190113100742.14+stretch~1.gbpd83c69) | Zend Engine (3.2.0) |
Potential Missing Extensions ::
Disabled Functions :: pcntl_alarm | pcntl_fork | pcntl_waitpid | pcntl_wait | pcntl_wifexited | pcntl_wifstopped | pcntl_wifsignaled | pcntl_wexitstatus | pcntl_wtermsig | pcntl_wstopsig | pcntl_signal | pcntl_signal_dispatch | pcntl_get_last_error | pcntl_strerror | pcntl_sigprocmask | pcntl_sigwaitinfo | pcntl_sigtimedwait | pcntl_exec | pcntl_getpriority | pcntl_setpriority | |

Switch User Environment (Experimental) :: PHP CGI: Yes | Server SU: Yes | PHP SU: Yes | Custom SU (LiteSpeed/Cloud/Grid): Yes
Potential Ownership Issues: No
Folder Permissions :: wrote:Core Folders :: images/ (751) | components/ (751) | modules/ (751) | plugins/ (751) | language/ (751) | templates/ (751) | cache/ (751) | logs/ (---) | tmp/ (751) | administrator/components/ (751) | administrator/modules/ (751) | administrator/language/ (751) | administrator/templates/ (751) | administrator/logs/ (751) |
Kristian P. Granrud - Global Moderator

Post Reply

Return to “Informasjon”