Page 1 of 1

Joomla! FAQ-seksjon på engelsk

Posted: Mon Apr 09, 2007 9:55 am
by rued
Vi har nå fått ny FAQ-seksjon under hjelpesidene her på joomla.org, denne er bygd på poster i FAQ-forumet.

Les full engelsk annonsering: http://forum.joomla.org/index.php/topic ... #msg764117