Page 1 of 1

Problemer med JCE Configuration og JCE Group Manager

Posted: Fri Jul 16, 2010 8:50 am
by slippern
har installert JCE editoren..
men når jeg skal åpne JCE Configuration eller JCE Group Manager så får jeg opp "Du er ikke autorisert til å se denne ressursen"

Har også installert norsk språkpakke, men hvor velger jeg språket?

Re: Problemer med JCE Configuration og JCE Group Manager

Posted: Tue Aug 17, 2010 9:53 pm
by olafos
Min umiddelbare tanke er om du har rettigheter som superadministrator. Hvis ikke, kan nok dette være grunnen.
Etter å ha installert norsk språkpakke, mener jeg at språket i JCE blir norsk uansett.
Ellers dukker det opp en ny meny med valget "Languages" når du har valgt "Install" fra "Configuration" i JCE sitt kontrollpanel. Prøv her!
Lykke til!