Page 1 of 1

Hvordan forandre sort order for menuitems level 2?

Posted: Sat Oct 30, 2010 8:36 pm
by knottulf
Lurer på hva som gjør at de endringene jeg gjør backend i sort order for mainmenu bare gjenspeiler seg frontend for level 1 i menyen? Forsøk på å taste inn andre tall i orderfeltet for menuitems i level 2 ser ut til å fungere riktig backend, men frontend ser jeg ingen effekt.
Joomla versjon 1.5.21 på linux

Noen forslag?