Page 1 of 1

brukerstyring redigering forside

Posted: Fri Jun 24, 2011 7:02 pm
by Akasha
Jeg har en nettside med en meny der hvert menypunkt peker til blogglisting på kategori-nivå. Jeg ønsker at forskjellige brukere skal ha tilgang til hvert sitt menypunkt. Altså opprette, endre og slette artikler under den enkelte kategori/menypunkt. Finnes det noen tillegg til joomla som gjør dette? Og, hvordan endrer jeg design på login-komponenten på forsiden? Håper noen vil hjelpe meg litt :)

Re: brukerstyring redigering forside

Posted: Fri Jun 24, 2011 8:05 pm
by Per Yngve Berg
Du må ha en ACL extension (f.eks. NoixACL) eller oppgradere til Joomla 1.6 som har ACL innebygget.