Page 1 of 1

Jom Comment

Posted: Wed Aug 28, 2013 10:10 am
by kimborg
Jeg har en merkelig feil på http://kvisleskog.no/. Når en klikker på JomComments link for å se kommentarer eller for å åpne kommentarfeltet, åpnes det kun på den siste (øverste) artikkelen. Så hvis en altså klikker på en av de eldre artiklene, skjer det tilsynelatende ingenting, med mindre man scroller opp til øverste artikkel og ser at skjemaet er åpnet der. Dette er en gammel 1.5.23 installasjon som kjører JomComment 3.0.

Re: Jom Comment

Posted: Sat Sep 14, 2013 9:41 am
by rued
Oppgrader og migrer Joomla, installer oppdater Jom Comment - det hjelper og sikrer også siden din mot hacking og andre feil. Spesielt nå som du har fortalt hele verden at du har åpent hus. ;)