Page 1 of 1

Videovisning i joomla 1.5.25 - med JCE editor 2.3.2.4

Posted: Wed Jul 08, 2015 7:24 pm
by Skaubo
Jeg er ikke vant med dette forumet så jeg havner sikkert feil med mitt spørsmål.
I så fall får admin flytte min posting til rett sted.

Saken er den at jeg ikke får lagt inn videoer i versjon 1.5.25 med JCE editor 2.3.2.4

Jeg ble fortalt av et styremedlemi i dene foreningen, at jeg kunne kopiere [youtube] embedded code og legge den inn ved hjelp av Code Editor.
Fikk det ikke til og søkte på nett hvor jeg fant denne videoen - https://www.[youtube].com/watch?v=EF-qpFVQUTs
Det videoen viser fungerer ikke når jeg forsøker det samme.

Tidligere hadde jeg en egen videfunksjon i JCE. Men ved oppdatering til litt høyere versjon forsvant den.

Skulle veldig gjerne lagt inn den funksjonen igjen, men finner ikke ved søk på nett hvilken add-ons eller Extensions det skal være.

Kan noen her hjelpe en stakkars amatør med dette?

Med link til aktuelle add-ons / Extensions.
Og gjerne en grei forklaring om hvordan installering av add-ons foregår.

Med vennlig hilsen
Lars Rønbeck

Re: Videovisning i joomla 1.5.25 - med JCE editor 2.3.2.4

Posted: Wed Jul 08, 2015 9:06 pm
by Per Yngve Berg
Bruk "AllVideos", men å finne extensions til 1.5 er en utfordring.