Page 1 of 1

Verktøymeny i artikkel halvert?

Posted: Wed Feb 17, 2010 6:57 am
by Gladpike
Jeg har lastat opp 1.5.15 og alt har gått fint.

Men når jeg skal inn og redigere en artikkel så ser jeg bare halve verktøymenyen over tekstfeltet. Lage tabeller går ikke og knappen for bilde er der men når bilde skal lastes opp så får jeg en helt annen meny enn det jeg er vant til. Normalt ( på andre nettsider jeg har Joomla) får jeg valg om å laste opp bilder fra maskinen men her kan jeg kun legge inn linker fra nett.

Det føles som om det er noe som "mangler" i hele artikkelpubliseringen.

Har jeg oversett noen komponenter som må inn for å få verktøymenyen komplett?

Re: Verktøymeny i artikkel halvert?

Posted: Wed Feb 17, 2010 10:38 am
by rued
Se på konfigurasjonen for TinyMCE-programtillegget.

"Utvidelser -> Programtillegg -> Editor - TinyMCE"
Endre "Funksjonalitet" til "Utvidet"

Re: Verktøymeny i artikkel halvert?

Posted: Wed Feb 17, 2010 4:43 pm
by Gladpike
Herlig! Der var den! Takk.