Page 1 of 1

Joomla hjelp på norsk

Posted: Wed Apr 28, 2010 5:05 pm
by Roar
Jeg oppdaterte min testside på min lokale PC med 1.5.16 (full pakke) når den kom og endrer i Global konfigurasjon slik at jeg skulle få de norske hjelpesidene, og det fikk jeg.

Nå har jeg oppdatert mine ”live” test sider, den ene med engelsk oppdatering 1.5.15 -> 1.5.17 og den andre med norsk oppdatering 1.5.15 -> 1.5.17.

Ingen av disse viser norske hjelpesider etter at jeg har endret i Global konfigurasjon slik at jeg skal få de norske hjelpesidene. Er dette bare meg, eller er det noen som ikke er riktig i oppdateringspakkene.

Som Hjelp-tjener har jeg selvsagt valgt ”Norwegian – joomlainorge.no” og når jeg velger hjelp kommer jeg til ”http://help15.joomlainorge.no”, men det er den engelske teksten som vises.

Re: Joomla hjelp på norsk

Posted: Wed Apr 28, 2010 7:04 pm
by zenior
Hos meg er selve den Alfabetiske Innholdsfortegnelsen på engelsk, øvrige hjelpesider ser ut til å være på Norsk. Oppgraderte fra 1.5.15 til 1.5.16 for et par dager siden, og fra 1.5.16 til 1.5.17 i dag...

Re: Joomla hjelp på norsk

Posted: Wed Apr 28, 2010 8:12 pm
by Roar
Har gjort en rask test, det ser ut til at nettleseren er med å "bestemme" om det er norsk eller engelsk hjelpetekst som vises.
I FF og Chrome blir det engelsk og i IE og Opera blir det norsk.

Re: Joomla hjelp på norsk

Posted: Fri Apr 30, 2010 8:11 pm
by Roar
I den norske språkpakken til 1.5.17 ligger det nå nye filer som gir den Alfabetiske Innholdsfortegnelsen på norsk. Dette har gjort at jeg kan se de norske hjelpefilen fra FF og Chrome også.

Disse kan lastes ned fra http://www.joomlainorge.no

Re: Joomla hjelp på norsk

Posted: Sat May 01, 2010 6:54 am
by rued
Bare et lite PS!

Det med hvilke språk som har blitt vist skriver seg fra nettleserens språkvalg, hvor da sikkert ikke nb har vært førstevalg. Denne språkgjenkjenningen er senere deaktivert i Joom!Fish, slik at hjelpesidene skal overstyre og alltid vise nb før en.