Page 1 of 1

Listing av alle artikler i en Seksjon

Posted: Thu Mar 03, 2011 8:14 pm
by janbso
Ønsker å få til en utlisting av alle artikler i en seksjon. Har vært ganske strukturert med artikler og satt de under hver sin meny som tilsvarer mine seksjoner. På toppnivå i menyen ønsker jeg altså å liste ut alle artikler i denne seksjonen brutt ned på hver sin kategori. Omtrent som dette:

Seksjon
Kategori x (med beskrivelse)
Artikkel 1 (heading og noe annet nødvendig info)
Artikkel 2 (heading og noe annet nødvendig info)
Artikkel 3 (heading og noe annet nødvendig info)
Kategori y (med beskrivelse)
Artikkel 1 (heading og noe annet nødvendig info)
Artikkel 2 (heading og noe annet nødvendig info)
Artikkel 3 (heading og noe annet nødvendig info)
Artikkel 4 (heading og noe annet nødvendig info)
Kategori z (.....

Finnes dette ???