Page 1 of 1

Cache som bara växer?

Posted: Fri Aug 26, 2011 9:53 am
by sunnie
På min server finns en mapp Cache och två andra under den kallade page resp K2 extanded.

Mitt hotell meddelade att jag fyllt mina 300 MB varför jag köpte på mig 300 till. Det visade sig att jag redan överskridit det nya utrymmet 600 MB med cirka 200 MB.

På servern fanns bland annat en mapp kallad page som var väldigt stor. tar cirka 30 minuter att radera innehållet.

Jag förstår att dessa cachar skapats av joomla och/eller några av dess tillägg.

Samma mappar finns även på servrar med Joomla 1.7

Kan någon kunnig förklara hur jag ska hantera dessa cachar?

Re: Cache som bara växer?

Posted: Sat Aug 27, 2011 10:44 pm
by Mackelito
Är det en stor sida?

Re: Cache som bara växer?

Posted: Sun Aug 28, 2011 6:03 am
by sunnie
Jag antar att vad som är stor är relativt. Sidan gick att se på min notebooks lilla skärm ;)

Det blev stopp för fler foton, många foton var det, när jag överskred utrymmet på 300 MB. När jag köpte på mig ytterligare 300 MB hade jag fortfarande överskridit min limit. Inkl cache låg sidan på +600 MB. Maniska Grodan la på ytterligare 200 mb. Snällt av honom.

Hur stor cachen var vet jag inte.

Jag raderade rubbet via ftp av misstag. Kunde lagt in en backup men beslöt att inte göra det. Villa uppgradera till Joomla 1.7 och tyckte jag lika gärna kunde göra det från scratch.

Re: Cache som bara växer?

Posted: Fri Sep 09, 2011 12:13 am
by zpikesweden
Det här tillägget kan kanske hjälpa:

http://www.nonumber.nl/extensions/cachecleaner

Re: Cache som bara växer?

Posted: Fri Sep 09, 2011 7:52 am
by sunnie
Tack, zpikesweden. Hämtad. Installerad om ett par minuter :)

Re: Cache som bara växer?

Posted: Fri Sep 09, 2011 8:06 am
by Mackelito
Kör du med Akeeba backup?
Om ja.. se till att du inte tack med din backup folder när den kör backups ;)

Re: Cache som bara växer?

Posted: Sat Sep 10, 2011 8:43 am
by sunnie
Mackelito,

nej jag använder inte akeba. Mitt "Hotell" kör en backup varje natt. Själv kör jag en backup via cpanel före uppdateringar och känsliga lägen.

Det tråkiga är att jag får be support på servern lägga tillbaka backup om det går galet. en vill de ha jobb så...