Page 1 of 1

Envisa menyer...

Posted: Fri Sep 28, 2007 12:29 pm
by johnthorsell
Hur gör jag om jag vill visa en meny bara för ickeregistrerade besökare men ej registrerade besökare?  ???