Page 1 of 1

Joomla! 1,5: Inga fler borttagning i HTML-koder

Posted: Sun Feb 19, 2012 1:53 pm
by Renover
Genom denna metod kan du stoppa Joomla från borttagning HTML-taggar

Det är ett välkänt faktum att Joomla HTML editor kommer inte att tillåta dig att klistra in vissa taggar, CSS-mallar och andra snipplets kod i koden på din sida (artikel).
Det kan vara en riktig smärta i rumpan - men det finns en väg runt det.

Allt du behöver göra är att gå in i /libraries/joomla/filter/filterinput.php
(Kom ihåg skapa en säkerhetskopia FÖRST)

Du måste ändra linje 36 & 37:
Hitta här:

Code: Select all

var $xssAuto; // default = 1
	var $tagBlacklist = array ('applet', 'body', 'bgsound', 'base', 'basefont', 'embed', 'frame', 'frameset', 'head', 'html', 'id', 'iframe', 'ilayer', 'layer', 'link', 'meta', 'name', 'object', 'script', 'style', 'title', 'xml');
	var $attrBlacklist = array ('action', 'background', 'codebase', 'dynsrc', 'lowsrc'); // also will strip ALL event handlers
Ändra till:

Code: Select all

var $xssAuto; // default = 1
	var $tagBlacklist = array ();
	var $attrBlacklist = array (); // also will strip ALL event handlers
och i samma fil hittar den här koden i linje 51:

Code: Select all

function __construct($tagsArray = array(), $attrArray = array(), $tagsMethod = 0, $attrMethod = 0, $xssAuto = 1)
och ändra till:

Code: Select all

function __construct($tagsArray = array(), $attrArray = array(), $tagsMethod = 1, $attrMethod = 1, $xssAuto = 1)
och sista är raden 272- hitta:

Code: Select all

$tagOpen_start	= strpos($source, '<');
och ändra till:

Code: Select all

$tagOpen_start = strpos($source, '+');
Detta fungerade bra för mig - Ingen mer borttagning i HTML-koder :laugh:

Mvh
Merdad Ajami

Re: Joomla! 1,5: Inga fler borttagning i HTML-koder

Posted: Sun Feb 19, 2012 1:56 pm
by EE Photo
Sen i Joomla 2.5 så finns ju text filter funktionen så att du själv från back-end kan bestämma vilka taggar som får användas av vilka användargrupper.

Re: Joomla! 1,5: Inga fler borttagning i HTML-koder

Posted: Thu Feb 23, 2012 7:11 pm
by Zello
Annars finns det ett antal tillägg som löser detta utan att hacka i corekoden.