Page 1 of 1

"Tappat" Superadministratören

Posted: Thu Nov 29, 2012 5:56 pm
by margaretha
Vid ett skifte av Superadmin försvann den och kvar blev administratör som då inte kan skapa Superadmin.
Hur gör jag nu?

Re: "Tappat" Superadministratören

Posted: Thu Nov 29, 2012 7:19 pm
by sone12
Hei Margaretha.
Titta på denne dokumentajonen på hvordan manuelt endre admin passord, eller opprette en ny superadministrator i databasen.
http://docs.joomla.org/How_do_you_recov ... assword%3F

Re: "Tappat" Superadministratören

Posted: Thu Nov 29, 2012 7:23 pm
by Zello
Du får nog göra det direkt i databasen med hjälp av SQL-script

Steg 1
Skapa en ny användare

Code: Select all

REPLACE INTO `jos_users` (`id`, `name`, `username`, `email`, `password`, `usertype`, `block`, `sendEmail`, `gid`, `registerDate`, `lastvisitDate`, `activation`, `params`) VALUES ('60', 'Admin2', 'admin2', 'user@usersemailaddress', '21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3:abcdefghijklmnopqrstuvwxyz012345', 'Super Administrator', '0', '0', '25', '2000-01-01 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00', '', '');
Steg 2
Skapa ett ARO-objekt av den nya användaren

Code: Select all

REPLACE INTO `jos_core_acl_aro` (`id`, `section_value`, `value`, `order_value`, `name`, `hidden`) VALUES ('8', 'users', '60', '0', 'Admin2', '0');
Steg 3
Nästa steg är att koppla detta ARO-objekt till Super Administrator gruppen som har grupp ID 25 som standard

Code: Select all

REPLACE INTO `jos_core_acl_groups_aro_map` (`group_id`, `section_value`, `aro_id`) VALUES ('25', '', '8');
Nu är den nya användaren klar att använda. Användarnamn=admin2 och Lösenord=admin. Anledningen till att använda REPLACE istället för INSERT ovan är att SQL-frågan annars kraschar om det redan finns en databaspost som kolliderar med det ID som finns i frågan.

Re: "Tappat" Superadministratören

Posted: Thu Nov 29, 2012 7:24 pm
by Zello
Du hann före mig Kristian :)

Re: "Tappat" Superadministratören

Posted: Fri Nov 30, 2012 1:46 pm
by margaretha
Tack för hjälpen!!