Page 1 of 1

Ändra default startsida till en subfolder

Posted: Tue Apr 02, 2013 5:03 pm
by icebear
Jag har en sajt med en webbshop som ligger i www.minsajt.se/webbshop

Jag vill att de som kommer till www.minsajt.se ska automatiskt omdirigeras till webshoppen.

Vilka filer ska jag redigera ?
index.php
index2.php

Eller ska jag göra en helt ny fil, tex default.html med själva omdirigeringen ??

Re: Ändra default startsida till en subfolder

Posted: Tue Apr 02, 2013 6:01 pm
by icebear
Jag gjorde 4 filer som innehöll själva omdirigeringen, som jag lade i public_html och det fungerar.

default.htm
index.htm
index.html
default.html

Re: Ändra default startsida till en subfolder

Posted: Tue Apr 02, 2013 8:00 pm
by oxiepagen
Hej,
Du kan annars lägga in det i htaccess filen. Viktigt att du då har ändrat den från txt till .htaccess.

Lägg sedan in "Redirect 301 /index.php http://www.minsajt.se/webbshop"