Page 1 of 1

Làm thế nào để đưa một com vào một article

Posted: Wed Dec 03, 2008 5:01 pm
by iwtbap
Có cách nào để đưa một com vào trong một article ko vậy các pro.

Re: Làm thế nào để đưa một com vào một article

Posted: Tue Apr 21, 2009 10:26 am
by levanhen01
Muốn đưa nội dụng vào article thì dùng plugin, plugin này có thể lấy thông tin của một com.
Do đó có thể giải quyết được vấn đề bạn cần.

Re: Làm thế nào để đưa một com vào một article

Posted: Thu Aug 20, 2009 4:12 pm
by letuan
iwtbap wrote:Có cách nào để đưa một com vào trong một article ko vậy các pro.
Bạn có thể nói rõ yêu cầu cụ thể hơn được không?

Re: Làm thế nào để đưa một com vào một article

Posted: Sun May 16, 2010 1:51 am
by codextension
rất đơn giản bạn ạ , viết 1 plugin render component là ok . với class JComponenthelper bạn có thể làm điều này .

http://codextension.com

Re: Làm thế nào để đưa một com vào một article

Posted: Sun Jun 12, 2011 3:32 pm
by suditech
codextension hãy nói rõ hơn cho bạn ấy làm đi. Nói vậy ai làm nổi.

Re: Làm thế nào để đưa một com vào một article

Posted: Sat Feb 25, 2012 5:27 am
by kittymeow
Đúng đó, có ai nói cụ thể thêm giùm đc ko, mình cũng muốn áp dụng cho site của mình, thanks.