Page 1 of 1

Code ảnh chạy 2 bên của trang web

Posted: Wed Nov 09, 2011 9:11 am
by dinhnam86
Có ai biết code ảnh chạy 2 bên như trang http://thegioicandientu.vn/ ko?
Giúp mình với, Thax!

Re: Code ảnh chạy 2 bên của trang web

Posted: Wed Nov 30, 2011 2:49 pm
by binbinvn
module buaxua_floating là thứ bạn cần :D

Re: Code ảnh chạy 2 bên của trang web

Posted: Fri Dec 02, 2011 8:49 am
by duck_prince
co cài này. Bạn coi thử xem sao

Re: Code ảnh chạy 2 bên của trang web

Posted: Tue Dec 20, 2011 8:43 am
by dinhnam86
ko đc ko đc bạn ơi

Re: Code ảnh chạy 2 bên của trang web

Posted: Wed Dec 21, 2011 1:39 am
by duck_prince
dinhnam86 wrote:ko đc ko đc bạn ơi
Không được chỗ nào. Mình xài thằng này ngon lành mà. Bạn có làm theo file hướng dẫn không?