Page 1 of 1

Chỉnh sửa tiêu đề bài viết trong joomla 1.5

Posted: Fri Nov 25, 2011 11:40 am
by tuanvnonline
Mình dùng sh404self để tối ưu hóa link, tuy nhiên khi hiển thị ID ở link thì ID của bài viết cũng hiển thị trong title ở cuối mỗi trang (trong dấu [])
Nó như thế này: http://luatkhaiphong.com/Van-ban-phap-l ... -5617.html,
bài nào biết bỏ cái dòng [5617] trong title bài viết trên không giúp mình với, thanks :(

Re: Chỉnh sửa tiêu đề bài viết trong joomla 1.5

Posted: Fri Dec 02, 2011 8:48 am
by duck_prince
dùng sh404sef mà link dài dữ vậy hả. Của mình chỉ có www.tenmien.com/ten-bai-viet.html thôi.
Cơ bản về cấu hình cua3 mình nè:
Unique ID: no
use title alias: yes
Use category alias No
Use section alias No
Use menu alias No
Show Section No
Show Category yes
Insert content table name Yes

Re: Chỉnh sửa tiêu đề bài viết trong joomla 1.5

Posted: Fri Dec 02, 2011 10:19 am
by tuanvnonline
link thêm cái tên thư mục để dễ phân loại bài viết, đang định up lên bản sh404 mới nhưng gặp một số lỗi nên giờ lại dùng bản cũ :(

Re: Chỉnh sửa tiêu đề bài viết trong joomla 1.5

Posted: Fri Dec 02, 2011 4:29 pm
by duck_prince
Cái thằng này giờ tính phí mà.

Re: Chỉnh sửa tiêu đề bài viết trong joomla 1.5

Posted: Wed Dec 14, 2011 1:13 am
by nhuanctu
[quote="duck_prince"]dùng sh404sef mà link dài dữ vậy hả. Của mình chỉ có http://www.tenmien.com/ten-bai-viet.html thôi.
Muốn được như vậy thì host phải hỗ trơk modwrite chứ không phải do com sh404 đâu