Giúp mình bố cục bài viết khi click

Các vấn đề liên quan Joomla! 1.5

Moderator: hungkhanggl

sharpe
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Wed Dec 07, 2011 9:09 am

Giúp mình bố cục bài viết khi click

Postby sharpe » Wed Dec 07, 2011 9:21 am

mình có add 1 số modules hoặc html vào mục 1 trong phần header, giờ cho mình hỏi làm sao để khi click vào menu hoặc bài viết khác trong mục 1 thì nó sẽ hiển thị full trong phần header mà mục 1 bị ẩn đi
Image

Return to “Joomla! 1.5”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest