Lỗi khi add map

Các vấn đề liên quan Joomla! 1.5

Moderator: hungkhanggl

Forum rules
Locked
dangdoan
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 7
Joined: Tue Jul 20, 2010 8:08 am

Lỗi khi add map

Post by dangdoan » Mon Mar 19, 2012 9:39 am

Chào các bạn,
Mình add map tới web dùng j1.5.23 nhưng mình không hiểu đoạn script này lỗi ở đâu mà map không load lên được. Mong các bạn xem giúp mình. Cảm ơn mọi người.

Code: Select all

<?php // @version $Id: default_form.php 11917 2009-05-29 19:37:05Z ian $
function getMapAddress($address,$lat,$lng){
	$javascript ='if('. $lat .' && '. $lng .'){' ."\n";
	$javascript .='var myGeographicCoordinates = new GLatLng('. $lat .', '. $lng .');'. "\n";
	$javascript .='var map = new GMap2(document.getElementById(\'jvmap\'));'. "\n";
	$javascript .='map.setCenter(new GLatLng('. $lat .','. $lng .'), 16);'. "\n";
	$javascript .='if('. $address .'){'. "\n";
	$javascript .='map.openInfoWindow(map.getCenter(), document.createTextNode('. $address .'));'. "\n";
	$javascript .='}'. "\n";
	$javascript .='var point = new GLatLng('. $lat .','. $lng .');'. "\n";
	$javascript .='map.addOverlay(new GMarker(point));'. "\n";
	$javascript .='map.setUIToDefault();'. "\n";
	$javascript .='}';
	
	return $javascript;	
}

$doc =& JFactory::getDocument();
$doc->addScriptDeclaration( getMapAddress("Đường Yersin - Phường 7 - TP. Vũng Tàu","10.363655","107.08043" ) );
?>
<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2.x&key=ABQIAAAA8Ran9jx5RD-04KdipLBrkRR-5opTglARDnphrpKq6AS_GSZiVBQnMYkm0KlvITrKfrfu9in6whlR0Q"></script>
<div id="jvmap"></div>

Locked

Return to “Joomla! 1.5”