Page 1 of 1

Hỏi Về Thẻ Miêu Tả Trong Joomla

Posted: Fri Aug 29, 2014 7:44 am
by nguyenvanan91
Hiện tại mình có cái website làm bằng joomla. Website mình đang bị tình trạng như sau.

Ví dụ mình có
A là danh mục cha và có thẻ miêu tả ví dụ là "sản phẩm A rất tốt"
B,C,D...... là bài viết trong danh mục cha.

Và các thẻ miêu tả của các bài viết BCD điều là "sản phẩm A rất tốt" hết

Cho mình hỏi có cách nào set riêng mỗi thẻ miêu tả cho từng bài viết ko

Thao tác trong trang quản lý admin nhé, mình chỉ có quyền sửa bài viết bài thôi ko dc add them modul j hết sợ hư web ta:(

Ai biết chỉ mình với nhé thanks moi người

Re: Hỏi Về Thẻ Miêu Tả Trong Joomla

Posted: Fri Aug 29, 2014 9:08 am
by skyideas15
Bạn vào edit từng danh mục đổi lại phần miêu tả của danh mục đó thôi mà

Re: Hỏi Về Thẻ Miêu Tả Trong Joomla

Posted: Fri Aug 29, 2014 10:34 am
by nguyenvanan91
skyideas15 wrote:Bạn vào edit từng danh mục đổi lại phần miêu tả của danh mục đó thôi mà
mỗi bài viết điều có miêu tả riêng mình nhập mà nó vẫn ko ăn thẻ đó mà ăn thẻ của danh mục mới ghê, bài nào cụng ăn thẻ miêu tả của danh mục ko à

Re: Hỏi Về Thẻ Miêu Tả Trong Joomla

Posted: Thu Sep 04, 2014 7:05 am
by nguyenvanan91
ai rành giúp mình với

Re: Hỏi Về Thẻ Miêu Tả Trong Joomla

Posted: Fri Sep 05, 2014 6:52 am
by skyideas15
site bạn là gì ?
mình làm jl mỗi bài viết điều nhận thẻ mô tả riêng cả . có thể site bạn có vấn đề

Re: Hỏi Về Thẻ Miêu Tả Trong Joomla

Posted: Mon Sep 08, 2014 7:31 am
by nguyenvanan91
hjx, ko hiểu sao nó chỉ nhận miêu tả của danh mục thôi, còn bài viết có set cũng nhận miêu tả danh mục :(

Re: Hỏi Về Thẻ Miêu Tả Trong Joomla

Posted: Thu Sep 25, 2014 10:07 am
by skyideas15
Bạn cấu trúc danh mục như thế nào vậy ? có thể chụp cho mình xem hình các danh mục & menu đc ko ?

Re: Hỏi Về Thẻ Miêu Tả Trong Joomla

Posted: Mon Sep 29, 2014 3:04 am
by longnguyen12486
Chắc là do mặc định các bài viết mới sẽ nhận danh mục A làm mặc định. Bạn xem lại code thử.

Re: Hỏi Về Thẻ Miêu Tả Trong Joomla

Posted: Sat Apr 04, 2015 12:48 pm
by himlamcholonq6
Bạn sửa lại còn phải đợi google index lại nữa mà, giờ chắc đã giải quyết vấn đề xong rồi phải không chủ thớt.

Re: Hỏi Về Thẻ Miêu Tả Trong Joomla

Posted: Sun Apr 05, 2015 1:41 am
by obaha
Bạn phải đợi google vào lại web bạn và thay đổi chứ.