Page 1 of 1

php magic-quotes gpc setting

Posted: Mon Feb 14, 2011 10:39 am
by patrik2105
ik heb eersgisteren een melding gekregen dat deze setting off is en moet in on komen maar ik vind nergens de plaats voor deze handeling is er iemand die dit ook voor heeft
ps een groot gedeelte van mijn site ligt daardoor offline