Page 1 of 1

linebreak verwijderen na loadposition ?

Posted: Sun Apr 11, 2010 2:45 pm
by GAUDI
Ik gebruik de loadposition plugin om de JW Player Module Advanced in een articletekst zichtbaar te maken. De JW Player Module Advanced staat ingesteld als popup.

In de articletekst verwijzen bepaalde woorden naar video's. Deze woorden heb ik vervangen door een loadposition.

voorbeeld.
"bekijk de video in deze tekst."

In dit voorbeeld heb ik dan het woord "video" vervangen door een loadposition waar op geklikt kan worden om de video in een popup te laten afspelen.

Nu is mijn vraag of de linebreak na de loadposition plugin die automatisch wordt gezet ongedaan gemaakt kan worden ?

In het voorbeeld hierboven begint "in deze tekst" op een nieuwe regel en dat is niet de bedoeling