Page 1 of 1

PU Arcade games

Posted: Tue Sep 27, 2011 5:12 pm
by wizkaa
Jag har en liten sida med puarcade games
men jag har ett litet problem.

Jag lyckas inte få att gästernas poäng att sparas

Någon som vet hur man gör?

Har givet vis kollat alla inställningar
och jag har CB installerat.

Gå in på denna sidan
http://www.varqvist.se/games/

Behöver lite hjälp