பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமெ பார்க்க வேண்டும்

Locked
raafi
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 4
Joined: Wed Aug 12, 2009 5:23 pm
Contact:

பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமெ பார்க்க வேண்டும்

Post by raafi » Wed Aug 12, 2009 6:12 pm

எனது joomla இணையதளத்தை (register) பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமெ பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்.

User avatar
sarves
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 54
Joined: Wed Feb 13, 2008 5:17 am
Location: Sri Lanka
Contact:

Re: பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமெ பார்க்க வேண்டும்

Post by sarves » Wed Aug 12, 2009 6:47 pm

நீங்கள் உங்கள் தளத்தின் பக்கங்களை user menu இல் உள்ளடக்குமிடத்து நீங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட பயனாளர்கள் மட்டும் பார்க்கும் விதத்தில் பக்கங்களை உருவாக்கிக்கொள்ளலாம்.

சர்வேஸ்
Sarves (Kengatharaiyer Sarveswaran)
Member of the Tamil (Sri Lanka) Joomla Translation Team
Forge : http://joomlacode.org/gf/project/j_l10n_ta_lk/
Community site : http://joomla.tamil-it.org

vb_zu
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 34
Joined: Fri Mar 26, 2010 1:15 pm
Location: Dharapuram
Contact:

Re: பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமெ பார்க்க வேண்டும்

Post by vb_zu » Sat Jun 12, 2010 9:05 am

in admin panel select the article and assign it to "registered" in the access level..

stephenguna77
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 8
Joined: Fri Oct 01, 2010 12:27 pm

Re: பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமெ பார்க்க வேண்டும்

Post by stephenguna77 » Fri Oct 01, 2010 5:15 pm

Thanks for the guidance


Locked

Return to “Tamil Forum”