Joomla! 3.1-க்கான "தமிழ் - இந்தியா" மொழிக் கட்டு

Locked
User avatar
imanickam
Joomla! Master
Joomla! Master
Posts: 27492
Joined: Wed Aug 13, 2008 2:57 am
Location: Chennai, India

Joomla! 3.1-க்கான "தமிழ் - இந்தியா" மொழிக் கட்டு

Post by imanickam » Sun Apr 28, 2013 3:51 am

வணக்கம்! ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி!!

நேற்று, Joomla! 3.1-இன் வெளியீட்டுடன், Joomla! 3.1-க்கான "தமிழ் - இந்தியா" (ta-IN) முழு மொழிக் கட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது, நிர்வாக மற்றும் தள மொழிக் கட்டுகளை உள்ளடக்கியது.

Joomla! 3.1-இல் நீட்சி மேலாளர்-இல் உள்ள "மொழிகளை நிறுவிக" என்ற விருப்பு மூலம் மொழிக்கட்டுகளை நேரடியாக நிறுவலாம்.

மேற்கூறியதை செயல்படுத்தும்போது ஏதேனும் பிழை ஏற்பட்டால், தாங்கள் இம்மொழிக் கட்டை http://joomlacode.org/gf/project/jtrans ... ge_id=6448-இல் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவலாம்.

முழு மொழிக் கட்டாக இருப்பதால், இதனை நிறுவினால் நிர்வாக மற்றும் தள மொழிக் கட்டுகள் தன்னியக்கமாக நிறுவப்படும்.

கருத்துக்களும் ஆலோசனைகளும் வரவேற்கப்படுகின்றன.

நன்றி!!

- இளஞாயிறு மாணிக்கம்
Ilagnayeru (MIG) Manickam | இளஞாயிறு மாணிக்கம்
Joomla! - Global Moderators Team | Translations Coordination Team | Tamil (தமிழ்) Translation Team

Eegan - Support the poor and underprivileged

 
 
Locked

Return to “Tamil Forum”