ភាសា​ខ្មែរ​សម្រាប់​ Phoca Font Component

Locked
User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

ភាសា​ខ្មែរ​សម្រាប់​ Phoca Font Component

Post by hengsovann » Fri Jul 16, 2010 3:08 pm

លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​កញ្ចប់​ភាសា​ខ្មែរ​សម្រាប់​ សមាសភាគ​ផូកា​ពុម្ពអក្សរ​ដោយ​ទៅ​កាន់​អាសយដ្ឋាន​ខាងក្រោម៖
http://joomlacode.org/gf/project/khmer_ ... e_id=12592
រួច​ចុច​លើ​ពាក្យ​ ឯកសារ (Files)។
km-KH.com_phocafont_v1.0.2.zip
សំគាល់៖ កញ្ចប់​ភាសា​នេះ​អាច​ដំឡើង​​តាម​កម្មវិធី​ដំឡើង​របស់​ជូម្ល៉ា​ជា​ធម្មតា​ ។
Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​

Locked

Return to “Khmer Forum”