ធ្វើម៉េចទើបអាចបង្កើត មីនុយមានជួរឈរច្រើន ដូចរូបខាងក្រោមនេះ?

Locked
OEM-Daro
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 22
Joined: Fri Jul 06, 2012 2:18 am
Location: ខែត្របន្ទាយមានជ័យ, ប្រទេសកម្ពុជា
Contact:

ធ្វើម៉េចទើបអាចបង្កើត មីនុយមានជួរឈរច្រើន ដូចរូបខាងក្រោមនេះ?

Post by OEM-Daro » Thu Sep 27, 2012 8:11 am

អត់ទោស! ខ្ញុំចង់ដឹងថា ធ្វើម៉េចទើបអាចបង្កើតមីនុយ ដែលមានទម្រង់ ដូចរូបភាពខាងក្រោមនេះ :
Image

វាឃើញជួរឈរនៃមីនុយនេះ មានដល់បួន ដែលជាធម្មតា ខ្ញុំឃើញមានតែមួយជួរឈរ។
តើលោកពូអាចប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេថា ធ្វើបែបម៉េចទៅ?

User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

Re: ធ្វើម៉េចទើបអាចបង្កើត មីនុយមានជួរឈរច្រើន ដូចរូបខាងក្រោមនេ

Post by hengsovann » Wed Oct 31, 2012 6:49 am

បង្កើត​ម៉ឺនុយ​ខ្លួនឯង ឬ​ពុម្ព​ខ្លួនឯង​វា​ត្រូវ​ចំណាយ​ពេល​ច្រើន​ណាស់ លោក​អាច​ប្រើ​កណ្ដុរ​ស្ដាំ​លើ​គេហទំព័រ​នោះ មើល​ប្រភព​កូដ​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ឈ្មោះ​របស់​ពុម្ព ដែល​លោក​ដំឡើង​ពុម្ព នោះ ឬ​ពេល​ខ្លះ​តម្រូវ​ឲ្យ​ដំឡើង​សមាសភាគ​បន្ថែម​ទៀត​ និង​ការ​កំណត់​ផ្សេងៗ​ទើប​អាច​សម្រេច​បាន​ដូច​អ្វី​ដែល​យើង​ឃើញ​តាម​ពុម្ព​គំរួ​នោះ។
Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​

OEM-Daro
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 22
Joined: Fri Jul 06, 2012 2:18 am
Location: ខែត្របន្ទាយមានជ័យ, ប្រទេសកម្ពុជា
Contact:

Re: ធ្វើម៉េចទើបអាចបង្កើត មីនុយមានជួរឈរច្រើន ដូចរូបខាងក្រោមនេ

Post by OEM-Daro » Thu Nov 01, 2012 10:28 am

ពិតជាអរគុណលោកពូមែនទែន ដែលតែងតែឆ្លើយនូវរាល់សំណួររបស់ខ្ញុំ។ ឥឡូវខ្ញុំអាចធ្វើវាបានហើយ ដោយខ្ញុំបានតម្លើង កម្មវិធីជំនួយ Menu Extended។ ខាងក្រោមជាលទ្ធផល
http://tech.khmer-net.com
http://www.khmer-net.com


Locked

Return to “Khmer Forum”