ធ្វើម៉េចទើបអាចលុប index.php ពីអាសយដ្ឋាន របស់ ជុំឡាបាន?

OEM-Daro
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 22
Joined: Fri Jul 06, 2012 2:18 am
Location: ខែត្របន្ទាយមានជ័យ, ប្រទេសកម្ពុជា
Contact:

ធ្វើម៉េចទើបអាចលុប index.php ពីអាសយដ្ឋាន របស់ ជុំឡាបាន?

Postby OEM-Daro » Thu Dec 20, 2012 5:03 pm

ខ្ញុំបាទមានបញ្ហា ជាមួយ link address ។ ខ្ញុំចង់លុប index.php ចេញពី link address តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៅ?

User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

Re: ធ្វើម៉េចទើបអាចលុប index.php ពីអាសយដ្ឋាន របស់ ជុំឡាបាន?

Postby hengsovann » Fri Dec 21, 2012 12:23 am

OEM-Daro wrote:ខ្ញុំបាទមានបញ្ហា ជាមួយ link address ។ ខ្ញុំចង់លុប index.php ចេញពី link address តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៅ?


សូម​អាន៖ viewtopic.php?f=569&t=616648&p=2962818#p2962818
Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​


Return to “Khmer Forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests