Page 1 of 1

Potreban programer da napravi kompoennetu za Joomla

Posted: Thu Feb 20, 2014 10:53 pm
by gandalf1981
Aplikacija treba da radi sa community builder u smislu da vuče pdatke o registrovanim korisnicima koji se smeštaju u određene takmičarske grupe, a aplikacija treba da prati rezultate takmičara (registrovani korisnici), kao i grupa kojima pripadaju.

Detalje ovoga ću objasniti svima koji mi se jave na private.

Hvala i pozdrav