Page 1 of 1

Šablon v 2.5.* za Joomlu na v 3.3.*

Posted: Fri Dec 26, 2014 3:44 pm
by hede8I7Y2Am
Sajt u Joomli trenutno ima verziju 2.5.19, radim verziju 3.3.6.
Želim da zadržim isti šablon ako je moguće da se preradi za v 3.3.6 uz malu modifikaciju.
Ponude, plaćanje, rokovi za izradu i nejasnoće na PM.