Page 1 of 1

Joomla Tag

Posted: Tue Oct 20, 2015 3:24 pm
by petrovicivan
Potrebno proširenje Joomla Tag-a tako da postoji mogućnost grupisanja članak po njihovim kategorijama kada se u prevaljenju menija koristi opcija List all tags.

Ponude na PM