Page 1 of 1

Modulplacering

Posted: Tue Feb 25, 2014 7:03 am
by nen
Jeg bestyrer en hjemmeside (http://www.fc-fa.dk), hvor de tre moduler som er placeret left pludselig er i bunden af artiklerne på forsiden, men vises rigtigt på alle andre sider.
Jeg har prøvet alt, men kan ikke få dem på plads. Håber nogen kan hjælpe mig.

Re: Modulplacering

Posted: Tue Feb 25, 2014 8:10 am
by khanhn14
I manage a website (http://www.fc-fa.dk), where the three modules located left suddenly in the bottom of the articles on the front page, but appear correctly on all other sides.
I've tried everything, but can not get them in place. Hope someone can help me.