Page 1 of 1

Breadcrumbs skal vise kategori stien og ikke menustien

Posted: Mon Dec 16, 2013 9:17 am
by zikko
Er der mulighed for at man kan få breadcrumbs til at vise kategoristien i stedet for at vise ud fra menuen?

Jeg ønsker at bruge breadcrumbs til at vise google en klar kategorisering og struktur for indholdet. Det er ikke muligt hvis breadcrumbs vises ud fra menuen.