Page 1 of 1

Templates 1.7

Posted: Mon Mar 05, 2012 7:32 pm
by filipguz
Mulig dumt spørsmål

Fungerer 1.7 templates på Joomla 2.5 ?

Re: Templates 1.7

Posted: Mon Mar 05, 2012 8:49 pm
by rued
Både og, test og se - men beste er å finne noen som er merket 2.5 kompatibel.

Legg spesielt merke til designmaler som inneholder overstyring av html, de vil gjerne behøve oppdatering for å være fullt ut kompatibel med siste versjon.