Page 1 of 1

font toevoegen in joomla

Posted: Wed Jul 29, 2015 5:30 pm
by GerardusJanssen
Hoe kan ik een font toevoegen in de jce editor?