Page 1 of 1

Kan ej redigera artiklar

Posted: Sat Jan 07, 2012 4:45 pm
by bjornhermansson
Hej!

Jag har fått en hel del fel på min sida efter jag använde JUpgrade och ett av problemen är att jag kan inte längre komma åt att redigera de artiklar jag har skrivit. När jag klickar på en länk så händer inget alls, jag kan inte heller avpublicera/publicera en gammal artikel.

Finns det någon lösning på detta? Kan det ha att göra med att efter JUpgrade så flyttade jag innehållet i den mappen till rooten på min sida?

Re: Kan ej redigera artiklar

Posted: Sat Jan 07, 2012 10:14 pm
by oxiepagen
Hej!
Stämmer config filen överrens med verkligheten efter du flyttade mappen till root?

Kan vara att sökvägar eller något annat som strular.

Re: Kan ej redigera artiklar

Posted: Sun Jan 08, 2012 4:24 am
by bjornhermansson
Hej!
Det vet jag inte. Hur undersöker man det?

Re: Kan ej redigera artiklar

Posted: Tue Jan 10, 2012 1:23 pm
by bjornhermansson
Nu kan jag komma åt sidan efter att ha uppdaterat mappen Administrator men jag kan inte redigera artiklar eller skriva nya, det sker inget kommer bara tillbaka till listan med alla artiklar