Page 1 of 1

Få ordning på annonserna

Posted: Sun Apr 22, 2012 6:58 pm
by Bibbi
På min hemsida har jag annonser i högerspalten.
Några ska synas på varje sida och ändra ordningen slumpmässigt -detta fungerar bra.

Däremot har jag några annonser som bara ska synas på vissa sidor och då även på en bestämd plats.
Detta får jag inte att fungerar, hur ska jag göra?

Tacksam för hjälp


Kolla gärna in hemsidan www.seniortider.se

Re: Få ordning på annonserna

Posted: Sun Apr 22, 2012 7:00 pm
by EE Photo
I inställningarna för annons modulen så kan du välja på vilka menyalternativ som modulen ska visas.

Tänk också på att uppdatera till Joomla 2.5 eftersom Joomla 1.7 inte stöds mer och har många säkerhetshål.

Re: Få ordning på annonserna

Posted: Mon Apr 23, 2012 6:10 am
by Bibbi
Det är inte modulen som är problemet utan i vilken ordning som annonserna visas och att vissa annonser bara ska synas på vissa bestämda sidor.

Re: Få ordning på annonserna

Posted: Mon Apr 23, 2012 9:18 am
by EE Photo
Ordningen tror jag inte du kan göra något åt. Dom annonser som du bara vill visa på särskilda sidor får du lägga i en egen kategori helt enkelt.

Re: Få ordning på annonserna

Posted: Mon Apr 23, 2012 9:27 am
by Bibbi
Men hur gör jag om det ska visas olika annonser på olika sidor?

Re: Få ordning på annonserna

Posted: Mon Apr 23, 2012 9:30 am
by EE Photo
Du får skapa olika kategorier som du kopplar till olika moduler. En kategori som du kopplar till en modul som du ställer in att t.ex. bara visas på förstasidan och sen en kategori och en till modul som visas på resten av sidorna.

Re: Få ordning på annonserna

Posted: Tue Apr 24, 2012 6:51 am
by Bibbi
Tack nu har jag fått ordning på annonserna så att de visas på rätt sidor.

Istället dök det upp ett annan problem. Anonnserna visas flera gånger.
Vad har jag gjort för fel?Kolla gärna in hemsidan www.seniortider.se

Re: Få ordning på annonserna

Posted: Tue Apr 24, 2012 10:46 am
by EE Photo
Vadå flera gånger? Vill du att en annons bara ska visas en gång och sen aldrig mer?

Re: Få ordning på annonserna

Posted: Tue Apr 24, 2012 2:39 pm
by Bibbi
Nej jag vill att den bara ska synas en gång på varje sida.

Som det har blivit nu så syns alla annonser som jag lagt in i kategorin "synas på alla sidor" syns på alla sidor men det blir i fem ex på varje sida och de ska naturligtvis bara vara ett ex på varje sida.

Re: Få ordning på annonserna

Posted: Tue Apr 24, 2012 2:51 pm
by EE Photo
Och du har bara en annons modul publicerad på förstasidan?

Re: Få ordning på annonserna

Posted: Tue Apr 24, 2012 3:00 pm
by Bibbi
Nej jag har även en med annonser som bara ska vara på den sidan och den den syns bara en gång och sedan har jag en som ska synas på bara ett fåtal sidor och den syns bara en gång den också.

Det är bara de annonser som ska synas på bara den sidan som kommer i flera ex

Re: Få ordning på annonserna

Posted: Tue Apr 24, 2012 3:05 pm
by EE Photo
Är tanken att modulen ska växla mellan annonserna eller ska den visa alla tre (eller hur många det nu är) samtidigt?

Re: Få ordning på annonserna

Posted: Tue Apr 24, 2012 3:07 pm
by Bibbi
Den ska visa alla samtidigt.

Re: Få ordning på annonserna

Posted: Tue Apr 24, 2012 3:17 pm
by EE Photo
Gå in i annonsmodulen och testa med att ändra värdet på "antal" och se vad som händer.

Re: Få ordning på annonserna

Posted: Tue Apr 24, 2012 7:04 pm
by Bibbi
Ja, alla står på 1, men det gör ingen skillnad

Re: Få ordning på annonserna

Posted: Tue Apr 24, 2012 7:38 pm
by EE Photo
Ok då vet jag tyvärr inte vad som kan vara fel.

Re: Få ordning på annonserna

Posted: Tue Apr 24, 2012 7:49 pm
by Bibbi
Nu gjorde jag så att jag skapade en kategori och en modul till varje annons och sedan valde jag att alla skulle visas på alla sidor.

Det gjorde att nu visas annonserna som de ska. Bara ett ex av varje annons på varje sida.

Däremot kan jag inte få dem att byta plats eftersom det är andra annonser på vissa sidor.